Saopštenje za javnost – FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA- FENA

SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO

Sarajevo,Vrazova 11

Tel/fax 033420-904;e-mail:sindikatdmis.ks@gmail.com;www.sindikat-dmis-ks.ba

Transakcijski račun:Unicredit Bank 3387302207516395 ID: 420231190000

 

BOSNA I  HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA- FENA

PREDMET: Saopštenje za javnost

 

U povodu dešavanja na zadnjoj Skupštini Ljekarske komore Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo, ne ulazeći u pravni aspekt same Skupštine, želi da javnost obavijesti o sljedećem:

Jako smo razočarani podjelom koja je nastala između ljekara u Kantonu Sarajevo i koja se ogleda u neuspješnim izbornim skupštinama koje su održavane u prethodnom periodu, kada su pojedini delegati napuštali zasjedanje Skupštine. Na taj način se ruši dignitet i legitimitet same Ljekarske komore u Kantonu Sarajevo, indirektno i svih ljekara u Sarajevu.

Smatramo nedopustivim da se kroz rad Komore manifestuju uticaji različitih centara političke moći, onih istih centara moći koji sve pod ovim sarajevskim nebom žele da preuzmu.

Duboko smo uvjereni da to nije put kojim treba da ide Ljekarska komora.

Prevashodni zadatak Ljekarske komore je zaštita doktora i organizacija ljekarske struke u Kantonu Sarajevo.

Vjerujemo u nezavisnost Ljekarske komore, ali ne na način dubokih podjela koje su evidentne i koje su pokazane na zadnjoj sjednici Skupštine Ljekarske  komore, kada su pojedini delegati iz svih zdravstvenih ustanova napustili sjednicu.

Apelujemo na dosadašnje rukovodstvo Ljekarske komore da pokuša obezbjediti jedinstvo ljekarske struke na način da se ispoštuju svi članovi Komore, te na taj način obezbijedi fer i zakonit proces u izboru rukovodećih tijela Komore.

U suprotnom ćemo kao Sindikat smatrati da je Ljekarska komora podlegla političkom pritisku, što će trajno okarakterizirati sadašnje rukovodstvo Ljekarske komore i poslati ružnu poruku svima koji prate rad ljekara u cjelini.

Mi kao Sindikat doktora ne želimo pristati na to.

Sarajevo, 25.12.2018. god.                                            UPRAVNI ODBOR SDMISKS

© 2017. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO