Pregovori s Vladom KS

SDMISKS je dana 01.02.2019. godine započeo pregovore sa Vladom KS za sklapanje novog KU.

© 2017. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO