Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo

Prim. dr. Izet Hočko
predsjednik Sindikata

spec. pedijatar

Dr. Hasan Tanović
zamjenik predsjednika

Dr. Amir Čehajić
predsjednik Skupštine

O SINDIKATU

Uskoro…

RUKOVODSTVO SINDIKATA

Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo je formiran 07.11.2016. godine, a nakon vrlo aktivnih priprema. Toga dana je održana Osnivačka, ujedno i izborna skupština na kojoj je usvojen Statut Sidikata i izabrani:

 • PREDSJEDNIK: Prim. Dr. Izet Hočko
 • ZAMJENIK: Dr Hasan Tanović
 • PREDSJEDNIK SKUPŠTINE: Dr Amir Čehajić

ČLANOVI UO

 • Prim.dr Izet Hočko, predsjednik
 • Dr Hasan Tanović, zamjenik
 • Dr Edina Hadžić
 • Dr Aleksandra Đuran
 • Dr Nermin Mahmutović
 • Dr Behka Durak
 • Dr Jadranka Ferenc
 • Dr Admir Muratagić
 • Dr Zdravko Margeta
 • Dr Amela Lačević
 • Dr Emira Tanović – Mikulec

NADZORNI ODBOR

 • Dr Esad Bećirović, predsjednik
 • Dr Neira Šeta, zamjenik
 • Dr Faruk Bradarić
 • Dr Nedžad Firduz
 • Dr Mia Hodžić

STATUTARNA KOMISIJA

 • Dr Srebrenka Bise
 • Dr Edina Hadžić
 • Dr Feris Bešić
 • Dr Amela Mornjaković
 • Dr Vildana Vilić – Hasanović
© 2017. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO