UO Sindikata doktora medicine i stomatologije KS je sjednici održanoj 05.07.2018.godine na osnovu ovlasti Skupštine Sindikata DMISKS donio sljedeće odluke:

– Održavanje štrajka upozorenja 17.07.2018.godine

– Priprema za generalni štrajk

– Tužba protiv nadležnih i sve vidove sindikalne borbe

Razlog je nepoštivanje Kolektivnog ugovora od strane Vlade KS.

UO SDMISKS


© 2017. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO