Sindikat doktora medicine i stomatologije F BiH je na zasjedanju Upravnog odbora sindikata u Zenici, koje je održano 05. 10. 2017. donio odluku o završetku pregovora koje je kordiniralo Federalno ministarstvo zdravstva i u kojem su učestvovali pojedini kantoni/županije, odnosno nadležna ministarstva zdravstva.

Na osnovu člana 5. Zakona o štrajku  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 14/00) Poslodavac _______________________________________ (u daljem tekstu: Poslodavac) zastupan po zakonskom zastupniku Generalnom direktoru ____________________________ i Osnovna sindikalna organizacija  __________________________________ (u daljem tekstu: Sindikat) zastupan po predsjedniku ____________________________ dana _________________ godine, zaključili su:

SPORAZUM O UTVRĐIVANJU POSLOVA KOJI SE NE MOGU PREKIDATI ZA VRIJEME ŠTRAJKA

Član1.

Poslodavac i Sindikat ovim Sporazumom u cilju omogućavanja minimalnog procesa rada ustanove _____________________ i ostvarivanja prava radnika na štrajk, sporazumno utvrđuju poslove koji se neće prekidati za vrijeme štrajka, broj radnika koji su dužni da rade za vrijeme štrajka, mjere za osiguranje potrebnih uslova radi osiguranja života i zdravlja građana, kao i za osiguranje imovine ustanove…

PROČITAJTE CIJELI DOKUMENT

 

 

Sindikat doktora medicine i stomatologije F BiH je na zasjedanju Upravnog odbora sindikata u Zenici, koje je održano 05. 10. 2017. donio odluku o završetku pregovora koje je kordiniralo Federalno ministarstvo zdravstva i u kojem su učestvovali pojedini kantoni/županije, odnosno nadležna ministarstva zdravstva.

SSSDMISFBIH je na sjednici UO dana, 21.10.2017. godine donio odluku o jednostranom prekidu pregovora na federalnom nivou.

Donosi se odluka o GENERALNOM ŠTRAJKU na nivou FBIH.

Najava štrajka je 23.10.2017.godine, obustava rada će početi 06.11.2017.godine.

U međuvremenu se nastavljaju pregovori u KS.

U petak 27.10.2017. godine su prihvaćeni zahtjevi SDMISKS da se uradi KU za doktore medicine i stomatologije KS, koeficijenti za doktore se uvećavaju za 0,5, satnica 2,60 km, minuli rad će se obračunavati po 0,5 % po godini, fond sati sedmično je 37,5.

Aktivnosti se nastavljaju izrada KU kao i pripreme za štrajk.

Sindikat doktora medicine i stomatologije F BiH je na zasjedanju Upravnog odbora sindikata u Zenici, koje je održano 05. 10. 2017. donio odluku o završetku pregovora koje je kordiniralo Federalno ministarstvo zdravstva i u kojem su učestvovali pojedini kantoni/županije, odnosno nadležna ministarstva zdravstva.
Sindikat doktora medicine i stomatologije KS sa krajnjom nevjericom i dubokim razočarenjem se oglašava povodom jasnog pokušaja razdora u procesu socijalnog dijaloga i pravedne borbe radnika u javnom sektoru zdravstva, a koji generira rukovodstvo Sindikata radnika u zdravstvu KS svojim “proglasom” objavljenim u sredstvima javnog informisanja, saopćeno je.
– Sa krajnje neumjerenim i teškim riječima Sindikat radnika u zdravstvu KS odnosno njegovo dugogodišnje rukovodstvo svoj nerad i loše rezultate socijalnog dijaloga, što je vidljivo iz krajnje loše socioekonomske pozicije svih radnika u zdravstvu, želi isporučiti doktorima medicine i stomatologije.
Kvalifikacija Sindikata doktora medicine i stomatologije kao sebičnih i socijalno neosjetljivih ljudi je izuzetno teška i bez dileme usmjerena ka urušavanju ugleda i društvene pozicije ovih časnih zanimanja. Istovremeno Sindikat radnika u zdravstvu KS se obrušava i na pravedne zahtjeve Sindikata doktora medicine i stomatologije koji su usmjereni na povećanje koeficijenta kada je ovo zanimanje i stručna sprema u pitanju. Krajnje neutemeljeno rukovodstvo Sindikata radnika u zdravstvu urušava ovo neprikosnovo pravo prema svim međunarodnim konvencijama i Ustavu BiH i lažno optužuje “da smo sebi prigrabili dizanje koeficijenta diskriminirajući druge“.
Nikavu diskriminaciju mi ne vršimo niti sprječavamo druge da vode socijalni dijalog i ostvaruju svoje ciljeve, dapače mi ih podržavamo. Svoju borbu za bolji siocioekonomski položaj smo napakon uzeli u vlastite ruke, jer očito nismo prepoznali sadašnje rukovodstvo Sindikata radnika u zdravstvu KS kao garant ostvarivanja naših prava, a eto potvrdilo se da smo bili u pravu.
Radi naših pacijenta, zdravstvenih radnika koji su sa nama članovi timova koje u najvećoj mjeri vodimo, administrativno -tehničkih radnika i svih ostalih koji direktno ili indirektno sudjeluju u pružanju usluga zdravstvene zaštite dužni smo pojasniti slijedeće nepobitne činjenice. Neprimjereno je mala razlika u koecifijentima između doktora medicine i stomatologije i ostalih zanimanja u zdravstvu, a neprimjereno velika razlika u težini i dužini školovanja i stupnju odgovornosti u obavljanju posla.
Doktori medicine i doktori stomatologije nakon završenog fakulteta koji traje šest godina, da bi pružali adekvatne zdravstvene usluge moraju specijaliziriti i subspecijalizirati određene discipline u svojoj struci. Specijalističke eduakcije traju u najvećem broju slučajeva od četiri do šest godina, a subspecijalističke edukacije od godinu do tri.
Da živimo u državi koja želi da uredi javnu službu i javne ustanove već odavno bismo imali Zakon o javnim ustanovama, a ne Uredbu sa zakonskom snagom iz ratne 1993. godine, a koeficijenti ne bi bili predmet socijalnog dijaloga i mukotrpne sindikalne borbe nego provedbenih propisa kojima bi se na adekvatan način uredila ova oblast.
Sindikat doktora medicine i stomatologije će nastaviti svoju borbu za pravedan i dostojanstven socijalni položaj ovih zanimanja unutar sistema zdravstvene zaštite i društva uopće. Sadašnji položaj doktora medicine i stomatologije na društvenoj ljestvici i untar sistema zdravstvene zaštite za nas je neprihvatljiv.
Na kraju poziv na bojkot doktora medicine u obavljanju svoga posla od strane ostalih zdravstvenih radnika radi iskazivanja naših opravdanih zahtjeva, te na bojkot administrativno-tehničkih radnika u ostvarivanju naših osnovnih prava iz radnih odnosa kao što je npr, obračun plaća smatramo krajnje opasnim namjerama usmjerenim da se zanimanja doktora medicine i stomatologije u potpunosti degradiraju, a pružanje usluga zdravstvene zaštite krajnje ugroze. Vrijeme kada su doktorima medicine i stomatologije socijalnu i ekonomsku poziciju određivali drugi je nepovratno napokon iza nas. Našu pravednu borbu ćemo beskompromisno nastaviti, navedeno je u saopćenju..
Sindikat doktora medicine i stomatologije F BiH je na zasjedanju Upravnog odbora sindikata u Zenici, koje je održano 05. 10. 2017. donio odluku o završetku pregovora koje je kordiniralo Federalno ministarstvo zdravstva i u kojem su učestvovali pojedini kantoni/županije, odnosno nadležna ministarstva zdravstva.

Pregovore, nakon punih sedam mjeseci završavamo 20.10. 2017. u 15:00h

Nakon toga, 21. 10. 2017. u Sarajevu u 11:00h imamo ponovnu sjednicu Upravnog odbora, sa jednom tačkom dnevnog reda: Odluka o proglašenju štrajka doktora medicine i stomatologije na području F BiH ukoliko ne bude potpisan kolektivni ugovor u Federalnom ministarstvu zdravstva, uz prethodnu saglasnost najmanje jednog kantona/županije.

Ponavljamo, nakon sedam mjeseci pregovaranja, nakon što smo u više navrata odustajali od nekih zahtjeva, uz opravdano negodovanje našeg članstva, a sve u cilju da održimo zdravstveni sistem u kojem živimo i dijelimo sudbinu naših građana, odlučili smo da je ovo zadnji trenutak kada možemo potpisati kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije.

Došli smo do crvene linije ispod koje dalje ne idemo.

U narednih deset dana ćemo znati da li je vlada Ze-Do kantona ozbiljna kada je s nama postigla preliminarni sporazum i s tim izašla u javnost i znat ćemo da li je vlada Kantona Sarajevo kredibilna kada je obečala poboljšanje standardna ljekarima i ne samo njima, nakon što smo se zajednički složili da smo tako blizu dogovora i dobili datu riječ koja je za nas vrijednija od svakog potpisa. Potpisa koji mora uslijediti do 20.10. 2017.

Znat ćemo da li je vlada F BiH na čelu s premijerom Novalićem i resornim ministarstvom zdravstva kredibilna i da li će se potpisati s nama Federalni kolektivni ugovor, nakon što za početak sklopimo sporazum u jednom ili dva kantona/županije i sve to do 20. 10. 2017.

Na kraju i možda najbitnije, znat ćemo da li su vlade drugih kantona/županija ozbiljne kada su najavile ubrzano okončanje pregovora sa našim kantonalnim/županijskim podružnicama, nakon što se potpiše Federalni kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije.

Nama, kao sindikatu ljekara, nije problem što smo zadnji u Federaciji BiH koji potpisuju svoje kolektivni ugovor, dok ostali sindikati evo otvaraju pregovore oko novog kolektivnog ugovora.

Ni to što vlast ovim pokazuje odnos prema doktorima, kao stubu zdravstvenog sistema i direktno dovodi u opasnost zdravlje naših sugrađana.

Jeste nam žao da ovakav odnos vodi praktičnom nestanku ljekara, naročito iskusnih i onih koji će tek to postati, u javnom zdravstvu na području Federacije BiH. Nestanku iz zdravstvenog sistema, ali iz države i to nepovratnom.

Ovom prilkom želimo naglasiti da najavljeni štrajk uposlenika u zdravstvu, dakle naših saradnika (med. sestre/tehničari, nemedicinsko osoblje, pomoćno osoblje…) nije štrajk u kome učestvujemo i koji smo organizovali. U osnovi, sindikat doktora medicine i stomatologije podržava svaki vid sindikalne borbe, svuda i uvijek, naročito ako je u pitanju sindikat naših saradnika.

Ipak, ovaj štrajk ne podupiremo iz nekoliko razloga!

Naime, sindikat uposlenih u zdravstvu je donio odluku o štrajku bez da se konsultovao s nama, zatražio podršku ili pomoć od nas. Što je najvažnije, bez da je i jednom odlukom podržao stavove sindikata doktora, upravo oni od kojih smo možda i očekivali nejveću pomoć.

S druge strane, svjedoci smo neprijatne situacije u kojoj pojedini čelnici navedenog sindikata se direktno suprostavljaju našim krucijalnim zahtjevima. Ovo smo vidjeli samo kod pojedinih predstavnika izvršne vlasti, s kojima pregovaramo, i nažalost sada kod drugog sindikata, s kojim bi bar u teoriji trebali nastupati skupa.

Ovakav stav je očito na radost onih kojima nije u interesu da se doktori zaštite svojim kolektivnim ugovorom i zaustavi potop zdravstvenog sistema kojim smo svjedoci svaki dan, svaki sat.

Sindikat doktora medicine i stomatologije nikada neće podržati smanjenje obima prava bilo koga, a naročito ne dostignutih prava naših saradnika u zdravstvu. Makar to značilo da doktori nikada ne potpišu svoj kolektivni ugovor, mi nećemo pristati da se drugome smanje prava na račun povečanja prava ljekarima.

To je osnov svakog našeg pregovaranja sa nadležnim institucijama i od toga ne mislimo odustati.

Vjerujemo i sve činimo da okončamo ove pregovore, nakon toliko vremena i na zadovoljstvo svih. Potpisivanjem kolektivnog ugovora za doktore svi smo pobjednici.

Ukoliko ga ne potpišemo i ostanemo jedina djelatnost u F BiH koja nema svoj kolektivni ugovor, mislimo da je zdravstvo u F BiH nepovratno izgubilo.

Mislimo također da su građani najveći gubitnici, jer ostaju bez ljekara i svjedočit će nestanku najkvalitetnijih doktora iz zdravstvenih ustanova koji su ih do jučer liječili. Tome su već svjedoci svakim danom.

Ne mislimo da smo pobjednici samo mi, time što napuštamo ovu zemlju i odlazimo tamo gdje je samo NAMA bolje.

Ali, u suprotnom drugog rješenja nema.


© 2017. SINDIKAT DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE KANTONA SARAJEVO